MUFON Sverige - Registrering

Genom att besöka “MUFON Sverige” (hädanefter “vi”, “oss”, “vår”, “MUFON Sverige”, “http://www.mufon.se/forum”), så godkänner du att du binder dig juridiskt till följande avtal. Om du inte godkänner följande avtal, besök inte eller använd inte “MUFON Sverige”. Vi kan ändra detta avtal när som helst och vi kommer att göra allt för att informera dig om ändringar, men det vore klokt av dig att granska denna sida regelbundet på egen hand eftersom fortsatt användning av “MUFON Sverige” även efter ändringar innebär att du godkänner att du är juridiskt bunden till detta avtal.

Vårt forum drivs av phpBB (hädanefter “de”, “dem”, “deras”, “phpBB mjukvara”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB Teams”) som är en forumprogramvara tillgänglig under “General Public License” (hädanefter “GPL”) och kan laddas ner från www.phpbb.com. phpBB mjukvaran främjar endast Internetbaserade diskussioner, phpBB Group är inte ansvariga för vad vi tillåter och/eller förbjuder för innehåll och/eller uppförande. För mer information om phpBB, besök http://www.phpbb.com/.

Du går med på att inte posta något grovt, obscent, vulgärt, förtalande, hatiskt, hotande, sexuellt orienterat eller något annat material som kan bryta mot lagarna i ditt land, lagar i landet där “MUFON Sverige” finns, eller internationell lag. Om du bryter mot detta så kan det leda till omedelbar och permanent bannlysning samt att vi kontaktar din Internetleverantör. IP-adressen för alla inlägg sparas. Du går med på att “MUFON Sverige” har rätten att ta bort, redigera, flytta eller stänga vilka trådar som helst, när som helst. Som användare godkänner du att all information du skriver in sparas i en databas. Denna information kommer inte att delges till någon tredje part utan ditt samtycke, men varken “MUFON Sverige” eller phpBB kan hållas ansvariga för eventuella intrångsförsök som kan leda till att information komprometteras.
Metodik: MUFON är en vetenskapsbaserad organisation som avser att undersöka och förklara inrapporterade UFO-relaterade fenomen genom vetenskapliga metoder, vart bevisen än leder. Således är meningsskiljaktigheter och debatt inte bara förväntade, de välkomnas. En vetenskaplig attityd till konstruktiv debatt förväntas av forumets medlemmar, och ni ombedes därför hålla en hövlig ton både i givande och mottagande av kritik. Uttalanden ska, i möjligaste mån, stödjas med referenser eller bevismaterial.

Anonymitet: Eftersom iakttagelser av UFO-fenomen har ett visst socialt stigma är vittnesanonymitet viktigt. Identifierbara personuppgifter ska därför aldrig postas öppet utan vittnets medgivande; särskilt namn, adresser och liknande ska elimineras eller fingeras. Detaljer om plats eller omständighet ska inte publiceras i detalj om sådan skulle kunna identifiera vittnet, om inte deras medgivande finns. Vittnens personuppgifter får delas i det privata fältundersökarforumet om vittnet har godkänt det.

 
cron